Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Gospodarka nieruchomościami
pdf
Wydanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki z tytułu upływu 5 lat od daty wykupu lokalu komunalnego.

karta nr: UMB231

Nabyłeś lokal komunalny od Miasta co najmniej 5 lat temu? Jeśli chcesz usnąć hipotekę zabezpieczająca zwrot bonifikat złóż wniosek.

Złożenie wniosku można dokonać poprzez obywatel.gov.pl. (po uprzednim założeniu profilu zaufanego).

Wszyscy właściciele figurujący w księdze wieczystej lokalu.

Numer księgi wieczystej nieruchomości lokalowej.

Nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty wykupu lokalu.

Wystawienie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki jest bezpłatne.

Wnioski o wyrażenie zgody na wykreślnie hipoteki z księgi wieczystej realizowane są bezterminowo, tym niemniej większość z nich (nie wymagających np. złożenia dodatkowych wyjaśnień czy uzupełnienia dokumentów) realizowana jest w 30 dni.

Referat Finansowo-Administracyjny

ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pokój 114, telefon 52 58 58 417

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.