Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Gospodarka nieruchomościami
pdf
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa - w drodze przetargu

karta nr: UMB282

Jeśli jesteś zainteresowany kupnem nieruchomości zapoznaj się z poniższą treścią

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

2.  Uchwała Nr LIX/1147/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2006 r. Nr 14 poz. 172, z 2009 r. Nr 33 poz. 698, z 2010 r. Nr 118 poz. 1529, z 2011 r. Nr 148 poz. 1259 oraz z 2017 r. poz. 2488 i poz. 5134).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz.2213.).

 

Druk wniosku - dostępny tutaj

Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądza 9-15, bud. A, pokój nr 2

Referat Obrotu Nieruchomościami w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek „A”, pok. nr: 218 i 123, tel. 52 58 59 180, 52 58 58 153, 52 58 58 421, 52 58 58 233, 52 58 59 484.

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.