Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Zaświadczenia o zatrudnieniu
pdf
Zaświadczenie stwierdzające zatrudnienie

karta nr: UMB149

Nie posiadasz zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy, tj: Urzędu Miasta Bydgoszczy lub zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy? Wystawimy je na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Miasta, drogą pocztową lub przez portal obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE. Jako załącznik można wykorzystać wniosek dostępny TUTAJ.

Zgłoszenia dokonuje osoba, której dotyczy zaświadczenie. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa. Druk pełnomocnictwa dostępny jest TUTAJ.

Wypełniony  wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zatrudnienie – wniosek dostępny jest TUTAJ

Całą sprawę zrealizuj przez obywatel.gov.pl bez konieczności wizyty w Urzędzie. 

W przypadku braku zaświadczenia o zatrudnieniu w zakładzie pracy, którego dokumenty znajdują się w zasobach Archiwum Urzędu Miasta. 

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. 

Zaświadczenia wydajemy do 7 dni od daty złożenia wniosku. Zaświadczenie wyślemy zwrotnie w formie elektronicznej - portal obywatel.gov.pl, w formie papierowej - drogą pocztową lub można odebrać osobiście w siedzibie Archiwum Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Referat Obsługi – Archiwum Urzędu w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5, tel.: 52 58 56 957, 52 58 56 956. Kierownik Archiwum tel. 52 58 56 958

art. 125 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm).

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn.zm.).

Wypełniony wniosek można złożyć również drogą pocztową lub osobiście pod podane adresy:

 

- Urząd Miasta Bydgoszczy, ulica Jezuicka 1 pokój 4a

- Archiwum Urzędu Miasta Bydgoszczy, ulica Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5