logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Czasowe zajęcie terenu (WMG-IV.0143-2-6.2019)

Podstawa prawna

 Ustawa  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

Wymagane dokumenty

1.   Komplet   planów  sytuacyjno-wysokościowych (z kolorowym oznaczeniem inwestycji i działek w zakresie wniosku).

2.   Komplet map ewidencji gruntów z naniesioną  inwestycją.(dla sieci uzbrojenia terenu z oznaczeniami j.w.).

3.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z wyrysem

     z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.   Warunki gestora sieci dotyczące przyłączenia.

5.   Opinia ZUDP z mapą.

6.   Decyzja ZDMiKP dla lokalizacji inwestycji na działkach drogowych.

7.   Uzgodnienia z  zarządcami lub użytkownikami terenów Gminy lub Skarbu Państwa (np.ADM, Spółdzielnia lub Wspólnota Mieszkaniowa, instytucje państwowe lub samorządowe).

Opłaty

Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Gruntami w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul Grudziądzka 9-15, pok.nr 1.

Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Dodatkowe informacje

-