logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie obciążenia z księgi wieczystej (WMG-VI.0143.2.1.2018)

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

1.Wniosek.

2.Kopia potwierdzenia dowodu spłaty hipoteki

- obciążenia pozostające w gestii Miasta,nr rachunku bankowego: 33 1240 6452 1111 0010 4788 0697

- obciążenia pozostające w gestii Skarbu Państwa,nr rachunku bankowego: 30 1240 6452 1111 0010 4788 0945

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Bezterminowo  (zwyczajowo 30 dni)

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo – Administracyjny  w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 114, tel. 52 58 58 417

Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Dodatkowe informacje

-