logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki z tytułu upływu 5 lat od daty wykupu lokalu komunalnego (WMG-VI.0143.2.1.2018)

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Bezterminowo (zwyczajowo 30 dni)

Jednostka odpowiedzialna

Referat Lokali iWspólnot Mieszkaniowych w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul.Grudziądzka9-15, budynek C, pok. 111, tel. 52 58 58 184

Referat Finansowo-Administracyjny w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 114, tel. 52 58 58 417

Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.