logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zaświadczenie stwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenie (WOA-IV.0143.2.6.2016)

Podstawa prawna

art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 748z późn. zm).

 

 


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia.


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn.zm.).

 

Termin

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Organizacyjno - Administracyjny
Referat Obsługi
ul. Grudziądzka 9-15 - Archiwum Urzędu tel. 52 58 58 699.

Kierownik Archiwum - 52 58 59 443

Tryb odwoławczy

 

Dodatkowe informacje

-