logo miasta - trzy kolorowe spichrze

ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ZATRUDNIENIE (WOA-IV.0143.1.10.2016)

Podstawa prawna

 art. 125 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm).

 


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn.zm.).

Termin

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Organizacyjno - Administracyjny
Referat Obsługi – Archiwum Urzędu
ul. Grudziądzka 9-15 ; tel. 52 58 58 699.

Kierownik Archiwum - 52 58 59 443

Tryb odwoławczy

 

Dodatkowe informacje