Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura
pdf
Inicjatywa lokalna - Program 25/75

karta nr: UMB271

Program 25/75 jest jedną z możliwości realizacji zadania publicznego z inicjatywy i przy współudziale mieszkańców Bydgoszczy. Celem programu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców naszego miasta dla wspólnego, a przede wszystkim szybszego wykonania zadań publicznych gminy. Występując z wnioskiem o realizację zadania publicznego należy zadeklarować pokrycie 25% szacunkowego kosztu inwestycji, natomiast pozostałe 75% kosztów zadania pokryje Miasto. Prezydent może obniżyć wymaganą wysokość świadczenia pieniężnego wnioskodawcy, wynoszącą 25% do wysokości nie mniejszej niż 15% w każdym przypadku przedstawienia oraz udowodnienia przez wnioskodawcę współfinansowania wcześniej zrealizowanych robót budowlanych, polegających na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przedmiotowo związanych z realizacją wnioskowanego zadania inwestycyjnego, w ramach inicjatywy lokalnej. Corocznie Prezydent Miasta przeznacza 5 mln. zł na realizację Programu. Dotychczas zrealizowaliśmy 69 zadań inwestycyjnych, w tym budowę 64 inwestycji drogowych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl/dla-inwestora/inicjatywy-obywatelskie-program-2575/