Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura
pdf
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa - w trybie bezprzetargowym

karta nr: UMB283

Jeśli jesteś zainteresowany kupnem nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej działki, zapoznaj się z poniższą treścią

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

2.  Uchwała Nr LIX/1147/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2006 r. Nr 14 poz. 172, z 2009 r. Nr 33 poz. 698, z 2010 r. Nr 118 poz. 1529, z 2011 r. Nr 148 poz. 1259 oraz z 2017 r. poz. 2488 i poz. 5134).

Druk wniosku -tutaj

 

Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądza 9-15, bud. A, pokój nr 2

Referat Obrotu Nieruchomościami w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek „A”, pok. nr: 218 i 123, tel. 52 58 59 180, 52 58 58 153, 52 58 58 421, 52 58 58 233, 52 58 59 484.

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek zainteresowanej osoby, która jest właścicielem nieruchomości sąsiedniej (bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości) - sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Przygotowanie nieruchomości do zbycia wymaga rozpoznania możliwości zbycia po zebraniu niezbędnych opinii.

3. Po uzyskaniu niezbędnych oraz pozytywnych opinii można przystąpić do:

- wykonania niezbędnych podziałów geodezyjnych;

- regulacji wpisów w księdze wieczystej;

- uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

4. Przygotowanie projektu Zarządzenia Prezydenta (lub uzyskanie zgody Wojewody w formie zarządzenia) lub uchwały Rady Miasta wyrażającą zgodę na zbycie nieruchomości. W przypadku sprzedaży na cele mieszkaniowe możliwe jest zastosowanie 50% bonifikaty.

5. Zlecenie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i uzyskanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości nieruchomości.

6. Ustalenie przez Prezydenta minimalnej ceny zbycia nieruchomości i przeprowadzenie rokowań z potencjalnym nabywcą (wnioskodawcą) w celu ustalenia ceny sprzedaży.

7. Po rokowaniach zakończonych wynikiem pozytywnym, tj. gdy została ustalona cena sprzedaży - publikacja wykazu o sprzedaży nieruchomości, zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami - na okres 21 dni i zawarcie umowy notarialnej nie wcześniej niż po upływie 6 tygodni od czasu publikacji wykazu.