Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura
pdf
Wydanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie obciążenia z księgi wieczystej

karta nr: UMB255

Posiadasz nieruchomość z księgą wieczystą na której jest ograniczenie/hipoteka wystawiona lub należąca do Miasta? Jeśli chcesz sie jego pozbyć złóż wniosek.

Złożenie wniosku można dokonać poprzez obywatel.gov.pl. (po uprzednim założeniu profilu zaufanego).

Wszyscy właściciele figurujący w księdze wieczystej lokalu.

Numer księgi wieczystej nieruchomości.

Wystawienie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie ograniczenia/hipoteki jest bezpłatne.

Wnioski o wyrażenie zgody na wykreślnie hipoteki/ogracznienia z księgi wieczystej realizowane są bezterminowo, tym niemniej większość z nich (nie wymagających np. złożenia dodatkowych wyjaśnień czy uzupełnienia dokumentów) realizowana jest w 30 dni.

Referat Finansowo-Administracyjny

ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pokój 114, telefon 52 58 58 417

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.)