Translate:
Środowisko
i zwierzęta
pdf
Wykreślenie z rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną

karta nr: UMB109

W przypadku zbycia, wywozu za granicę państwa, utraty lub śmierci zwierzęcia egzotycznego - pamiętaj, że masz obowiązek wykreślenia go z rejestru.

Wykreślenia możesz dokonać poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystaj opcję PISMO OGÓLNE

Do pisma dołącz zeskanowany i podpisany formularz wniosku dostępny TUTAJ.

Wykreślenia dokonuje właściciel zwierzęcia. Wykreślenia można dokonać osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa. 

Wypełniony i podpisany wniosek o dokonanie wykreślenia z rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków – wniosek dostępny jest TUTAJ

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ. Do pisma dołącz zeskanowany i podpisany formularz wniosku dostępny TUTAJ.

Wniosek o dokonanie skreślenia z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia zbycia, wywozu za granicę państwa, utraty lub śmierci zwierzęcia. 

Za wniesienie podania nie pobiera się opłaty skarbowej

Wykreślenie z rejestru następuje w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu.

Referat Ochrony Przyrody w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8 tel. 52 58 59 507

Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 55 ze zm.).

UWAGA! Na wniosku należy podać znak sprawy, pod którą zwierzę zostało wpisane do rejestru.

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ