Translate:
Środowisko
i zwierzęta
Zgłoszenie do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną

karta nr: UMB111

Planujesz zakup zwierzęcia egzotycznego? Zastanawiasz się nad otwarciem hodowli? Pamiętaj, że masz obowiązek zgłoszenia go do rejestru

Zgłoszenia można dokonać przez Internet poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystaj opcję PISMO OGÓLNE. Jako załącznik do pisma: 

1. Zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, albo 

2. Zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo 

3. Dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo 

4. Inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia, 

5. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz zeskanowany i podpisany formularz dostępny TUTAJ 

Zgłoszenia dokonuje właściciel zwierzęcia lub hodowli. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa. 

1. Wypełniony i podpisany wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków – wniosek dostępny jest TUTAJ

2. Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie dołączamy:

A. Zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, albo 

B. Zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo 

C. dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo 

D. Inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia, 

E. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz zeskanowany i podpisany formularz dostępny TUTAJ 

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia zwierzęcia. 

1. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu wynosi  26 zł.

2. Zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni; ul. Jezuicka 4A)

B. W punkcie   pobierania  opłat  skarbowych  (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16) 

C. Przelewem bankowym na konto numer 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „Wpis do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Wydanie zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu.

Referat Ochrony Przyrody w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8 tel. 52 58 59 507.

Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 55 ze zm.)

UWAGA! Obowiązek zgłoszenia dotyczy wyłączenie płazów, gadów, ptaków i ssaków.

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu w REJESTRZE ZWIERZĄT GATUNKÓW WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKACH A I B ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 338/97 Z DNIA 9 GRUDNIA 1996 R. W SPRAWIE OCHRONY GATUNKÓW DZIKIEJ FAUNY I FLORY W DRODZE REGULACJI HANDLU NIMI, ZALICZONYCH DO PŁAZÓW, GADÓW, PTAKÓW LUB SSAKÓW
Za dokonanie wpisu do rejestru
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo załączone do wniosku o wpis w REJESTRZE ZWIERZĄT GATUNKÓW WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKACH A I B ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 338/97 Z DNIA 9 GRUDNIA 1996 R. W SPRAWIE OCHRONY GATUNKÓW DZIKIEJ FAUNY I FLORY W DRODZE REGULACJI HANDLU NIMI, ZALICZONYCH DO PŁAZÓW, GADÓW, PTAKÓW LUB SSAKÓW
Za pełnomocnictwo