Translate:
Środowisko
i zwierzęta
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

karta nr: UMB110

Planujesz zakup psa rasy uznawanej za agresywną? Zastanawiasz się nad otwarciem hodowli tych psów? Pamiętaj, że konieczne będzie uzyskanie zezwolenia.

Zgłoszenia możesz dokonać poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystaj opcję PISMO OGÓLNE. Jako załącznik do pisma skan metryki psa, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz zeskanowany i podpisany formularz dostępny TUTAJ

Zgłoszenia dokonuje właściciel psa lub hodowli. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa. 

1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną – wniosek dostępny jest TUTAJ

2. Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie dołączamy metrykę psa (kopię, skan) i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

Niezwłocznie po dokonaniu zakupu. 

1. Opłata skarbowa za wydane zezwolenie dla osób fizycznych wynosi 82 zł  

2. Opłata skarbowa dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną 616 zł

3. Zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni; ul. Jezuicka 4A)

B. W punkcie   pobierania  opłat  skarbowych  (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16) 

C. Przelewem bankowym na konto numer 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „Zezwolenie Agresywny”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Zezwolenia wydajemy niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia w koniecznym zakresie postępowania wyjaśniającego. Przed wydaniem zezwolenia przeprowadzane są oględziny miejsca utrzymywania psa.

Referat Ochrony Przyrody w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8 tel.: 52 58 58 032.  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji.

Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. 

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

1. amerykański pit bull terrier,

2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),

3. buldog amerykański,

4. dog argentyński,

5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),

6. tosa inu,

7. rottweiler,

8. akbash dog,

9. anatolian karabash,

10. moskiewski stróżujący,

11. owczarek kaukaski

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenia hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną dla osób fizycznych
Za wydanie zezwolenia
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarcza
Za wydanie zezwolenia
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo złożone do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Za pełnomocnictwo