Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Sprawy komunalne


1. Karty wędkarskie, karty łowiectwa podwodnego
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
3. Przyznanie dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa kanalizacji sanitarnej ROD
4. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
5. Skreślenie w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B WGK-III.0143.4.13.2016
6. Wpis do rejestru działalności regulowanej
7. Wpis w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B WGK-III.0143.3.15.2016
8. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi WGK-III.0143.7.4.2016
9. Wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
10. Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psów ras uznawanych za agresywne WGK-III.0143.8.4.2016
11. Wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich cześci WGK-III.0143.9.4.2016
12. Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie z innego państwa zwłok, szczątków powstałych ze spopielenia zwłok lub szczątków zmarłego
13. Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów_WGK-III.0143.1.16.17
14. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców WGK-III.0143.5.4.2016
15. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami WGK-III.0143.6.4.2016
16. Zmiana wpisu do rejestru działaności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wszystkich spraw: 16

 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00