Translate:
Społeczeństwo
obywatelskie
pdf
Powołanie Terenowej Jednostki Organizacyjnej Stowarzyszenia

karta nr: UMB46

Powołana została Terenowa Jednostka Organizacyjna Stowarzyszenia z siedzibą w Bydgoszczy? Pamiętaj, że konieczne jest zawiadomienie o tym fakcie Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zawiadomienie możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Formularz zawiadomienia o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia znajdziesz TUTAJ.

Zarząd Terenowej Jednostki Organizacyjnej Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami reprezentacji. 

1. Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia – znajdziesz TUTAJ.

2. Załączniki:

A. Statut macierzystego stowarzyszenia.

B. Skład zarządu terenowej jednostki organizacyjnej

C. Adres siedziby terenowej jednostki organizacyjnej.

Uwaga: Zawiadomienie podpisują członkowie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej, zgodnie z zasadami reprezentacji.

1. Całą sprawę zrealizuj podczas wizyty w urzędzie lub prześlij dokumenty pocztą na adres: Referat Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, 85–102 Bydgoszcz.

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu zawiadomienia lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu: (52) 58 58 948.

W terminie 14 dni od chwili jej powołania. 

Opłat się nie pobiera.

Jeżeli dokumentacja nie jest dotknięta brakami formalnymi, Wydział Spraw Obywatelskich niezwłocznie potwierdza pismem przyjęcie przedmiotowego zawiadomienia i informuje, że założyciele spełnili ustawowe wymogi.

Referat Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, pok. nr 212, 85–102 Bydgoszcz, tel. (52) 58 58 948.

Art. 27 i w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261).

1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa:

A. Zasady tworzenia oraz rozwiązywania terenowej jednostki Organizacyjnej.

B. Strukturę organizacyjną terenowej jednostki Organizacyjnej.

C. Organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania.

D. Możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia (art. 10a ust. 1 ustawy).

2. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej (art. 11 ust. 3 ustawy). 

3. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym Prezydenta Miasta Bydgoszczy, podając skład zarządu  i adres siedziby jednostki, oraz doręczyć statut stowarzyszenia (art. 20 ust. 1 ustawy). 

4. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili uchwalenia zmian zawiadomić Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zmianach w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia (art. 20 ust. 2 ustawy).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna TUTAJ.