Translate:
Społeczeństwo
obywatelskie
pdf
Zaświadczenie z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy

karta nr: UMB48

Chcesz otrzymać zaświadczenie z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych? Pamiętaj, że konieczne jest złożenie wniosku w tej sprawie do Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zaświadczenie możesz uzyskać przez Internet poprzez ePUAP. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. Po zalogowaniu wykorzystaj opcję PISMO OGÓLNE. Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych znajdziesz TUTAJ.

Każdy ma prawo otrzymania zaświadczenia z Ewidencji.

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy – znajdziesz TUTAJ.

2. Załącznik do wniosku: dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Całą sprawę zrealizujesz:

1. Przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na ePUAP. Po zalogowaniu sprawę zrealizujesz wykorzystując opcję PISMO OGÓLNE

2. Podczas wizyty w urzędzie lub przesyłając dokumenty pocztą na adres: Referat Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, 85–102 Bydgoszcz

3. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wnioski lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu: (52) 58 58 948.

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

2. Zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku przy ul. Jezuickiej 4A przy portierni).

B. Przelewem bankowym na konto numer 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „Wydanie zaświadczenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Referat Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, pok. 212, 85–102 Bydgoszcz, tel. (52) 58 58 948.

Art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) i w związku z art. 218 § 1 i art. 217 § 2 pkt 2 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.  z 2021 r., poz. 1923) i częścią II ust. 21 pkt 1 załącznika do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”.

1. Ewidencja jest jawna i udostępniona na stronie podmiotowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji (art. 40b ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

2. Dokumenty złożone Prezydentowi Miasta Bydgoszczy stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne dla osób mających interes prawny (art. 40b ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna TUTAJ.