Translate:
Społeczeństwo
obywatelskie
pdf
Zmiana danych Terenowej Jednostki Organizacyjnej Stowarzyszenia

karta nr: UMB51

Zmienione zostały dane Terenowej Jednostki Organizacyjnej Stowarzyszenia z siedzibą w Bydgoszczy? Pamiętaj, że konieczne jest zawiadomienie o tym fakcie Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zawiadomienie możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Formularz zawiadomienia o zmianie danych terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia znajdziesz TUTAJ.  

Zarząd Terenowej Jednostki Organizacyjnej Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami reprezentacji. 

1. Zawiadomienie o zmianie danych terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia – znajdziesz TUTAJ.

2. Załączniki:

A. Nowy tekst jednolity statutu macierzystego stowarzyszenia.

B. Nowy skład zarządu terenowej jednostki organizacyjnej.

C. Nowy adres siedziby terenowej jednostki organizacyjnej.

Uwaga: Zawiadomienie podpisują członkowie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej, zgodnie z zasadami reprezentacji.

1. Całą sprawę zrealizuj podczas wizyty w urzędzie lub prześlij dokumenty pocztą na adres: Referat Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, 85–102 Bydgoszcz.

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu zawiadomienia lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu: (52) 58 58 948.

W terminie 14 dni od chwili zmiany danych. 

Opłat się nie pobiera.

Jeżeli dokumentacja nie jest dotknięta brakami formalnymi, Wydział Spraw Obywatelskich niezwłocznie potwierdza pismem przyjęcie przedmiotowego zawiadomienia i informuje, że założyciele spełnili ustawowe wymogi.

Referat Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, pok. 212, 85–102 Bydgoszcz, tel. (52) 58 58 948.

Art. 27 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261).

Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili uchwalenia zmian zawiadomić Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zmianach w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia  (art. 20 ust. 2 ustawy). 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna TUTAJ.