Translate:
Kultura, sport
i edukacja
Strona główna / Kultura, sport i edukacja / Żłobki i Kluby dziecięce
pdf
Opinia dotycząca spełniania wymagań sanitarno–lokalowych w klubie dziecięcym

karta nr: UMB195

Chcesz założyć klub dziecięcy? By to zrobić, należy uzyskać opinię dotyczącą spełniania wymagań sanitarno–lokalowych w budynku klubu. Tutaj wyjaśniamy czego potrzebujesz, by uzyskać opinię.

Podmiot, który planuje prowadzenie klubu dziecięcego.

Aby uzyskać opinię dotyczącą spełniania wymagań sanitarno – lokalowych należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami.

1. Wypełniony wniosek o wydanie opinii dotyczącej wymagań sanitarno – lokalowych w klubie dziecięcym  – TUTAJ

2. Kserokopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu 

3. Opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości (w m2) pomieszczeń z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń

4. Kserokopia tytułu prawnego do lokalu

5. Kserokopia wyniku pomiaru skuteczności wentylacji grawitacyjnej i/lub wentylacji mechanicznej

6. Kserokopia wyniku badania bakteriologicznego wody (z laboratorium posiadającego udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną)

7. Kserokopia wyniku pomiaru natężenia oświetlenia lokalu zgodnego z Polską Normą

8. Kserokopię decyzji dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych

1. Złóż wniosek o wydanie opinii wraz z wymaganymi dokumentami osobiście lub prześlij pocztą do Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej pod adres:ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz

2. Czekaj na informację z Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w celu ustalenia terminu wizytacji lokalu

3. Opinia zostanie wydana po wizytacji lokalu dokonanej przez pracowników Biura

Nie podlega opłacie.

Opinię uzyskasz w terminie 30 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz, pokój nr 5 (tel. 52 58 59 239) / pokój nr 18 (tel. 52 58 58 904) 

Nie dotyczy.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępnaTUTAJ.