Translate:
Kultura, sport
i edukacja
Strona główna / Kultura, sport i edukacja / Żłobki i Kluby dziecięce
pdf
Zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

karta nr: UMB196

Chcesz zmienić dane w rejestrze? By to zrobić należy złożyć wniosek o zmianie danych lub informacji zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Podmiot, którego dane lub informacje dotyczące żłobka lub klubu dziecięcego zmieniły się.

Wypełniony wniosek w formie elektronicznej w serwisie empatia.mpips.gov.pl

1. Wniosek o zmianie danych lub informacji zawartych w rejestrze złóż przez Internet w serwisie empatia.mpips.gov.pl, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Zrobisz to TUTAJ

2. Wniosek opatrz kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Nie podlega opłacie.

Do 7 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz, pokój nr 5 (tel. 52 58 59 239) / pokój nr 18 (tel. 52 58 58 904)

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze jesteś zobowiązany do:

1. Złożenia wniosku w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmian, jeśli zmianie uległy:

A. Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

B. Numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

C. Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

D. Zawieszenia prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

E. Liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym

F. Dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki

 

2. Dokonania zmian w systemie empatia.mpips.gov.pl, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, jeśli zmianie uległy: 

A. Godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego 

B. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego

C. Liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego

D. Wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie zmian wpisu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna TUTAJ.