Translate:
Kultura, sport
i edukacja
Strona główna / Kultura, sport i edukacja / Żłobki i Kluby dziecięce
pdf
Zgoda na prowadzenie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy

karta nr: UMB280

Chcesz prowadzić opiekę, w żłobku, klubie dziecięcym lub jako dzienny opiekun, nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy, z odstąpieniem od warunków określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3? By to zrobić, należy uzyskać stosowną zgodę Prezydenta Miasta. Tutaj wyjaśniamy czego potrzebujesz, by uzyskać zgodę.

Podmiot, który prowadzi lub planuje prowadzić żłobek, klub dziecięcy, zatrudnić dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3, będącymi obywatelami Ukrainy, z odstąpieniem warunków dotyczących wymagań lokalowych, limitu liczby dzieci przypadającej na opiekuna, zatrudniania pielęgniarki, minimalnego wieku dzieci przyjętych do klubu dziecięcego oraz liczby miejsc w klubie dziecięcym.

 

Wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy - TUTAJ

1. Złóż wniosek o wyrażenie zgody osobiście lub prześlij pocztą do Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej pod adres: ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz.

2. Czekaj na informację z Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Nie podlega opłacie.

Zgodę otrzymasz w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz, pokój nr 5 (tel. 52 58 59 239) / pokój nr 18 (tel. 52 58 58 904)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. u. z 2022 poz. 583 ze zm.) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna TUTAJ