Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
pdf
Opłaty Referat Praw Jazdy

karta nr: UMB253

Chcesz zapłacić za prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem lub kartę kwalifikacji kierowcy? A może chcesz uiścić opłatę za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne? Tutaj wyjaśnimy jakie są wysokości opłat i jak je uregulować.

Wykaz opłat za wydanie prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem

zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne:

-

Wydanie prawa jazdy po egzaminie ............................

100,00

zł.

-

Wymiana prawa jazdy lub wymiana z kodem „95”……

100,00

zł.

-

Pozwolenie na kierowanie tramwajem po egzaminie ..

30,00

zł.

-

Wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne ………………………

 

    50,00

 

zł.

-

Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM

100,00

zł.

-

Wtórnik krajowego prawa jazdy …….……………........

100,00

zł.

-

Wtórnik pozwolenia na kierowanie tramwajem  ..........

30,00

zł.

-

Międzynarodowe prawo jazdy ……………………….....

35,00

zł.

-Wydanie karty kwalifikacji kierowcy ..............150,00zł.

 

Powyższe opłaty można uiścić na stanowisku obsługi prawa jazdy lub dostarczyć do tut. Urzędu:

- osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Referat Praw Jazdy ul. Grudziądzka 9 -15 budynek A,

  w dniach poniedziałek, środa, czwartek godz. 8.00-16.00, wtorek godz. 8.00 – 18.00,
  piątek godz. 8.00 – 14.00 (kartą płatniczą lub gotówką w placówce pocztowej)

W celu umówienia się na wizytę w Urzędzie możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK TUTAJ

lub

- przesłać na adres e-mail Urzędu Miasta Bydgoszczy tj. wuk@um.bydgoszcz.pl

 

Wniesiona opłata będzie podstawą do zamówienia dokumentu prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

 

 

 

Numery Kont

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Księgowości

Bank PEKAO S.A.

 

Nr  08 1240 6960 3900 1024 0000 0000 (prawo jazdy, pozwolenie tramwaj)

 

Nr  43 1240 6960 3900 1027 0000 0000 (zezwolenia poj. uprzywilejowane)

WYKAZ OPŁAT SKARBOWYCH:

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

1.

Wydanie decyzji na wniosek strony ……………………..…….………………...

10,00

zł.

2.

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (zwolnienie z opłaty – dot.     poświadczenia zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionej)

 

5,00

 

zł.

3.

Wydanie zaświadczenia na wniosek strony …………………………………...

17,00

zł.

4.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) (zwolnienie z opłaty – dot. m.in. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów)

 

 

17,00

 

 

zł.

 

Od opłaty skarbowej zwolnienia wymieniono w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (m.in. osoby

przedstawiające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa).

 Opłaty powyższe należy przekazać na konto (nie wnosi się jej kartą płatniczą):

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Bank PEKAO S.A.

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000     

tytułem: opłata skarbowa np. pełnomocnictwo

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83), oraz rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r., poz. 2546 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018r., poz. 1392).