Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Wydawanie / przedłużanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

karta nr: UMB188

Chcesz uzyskać lub przedłużyć zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne? Pomożemy!

Osoba, która chce uzyskać lub przedłużyć zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Wymagany minimalny wiek do kierowania powyższymi pojazdami wynosi – 21 lat.

1. Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia – dostępny TUTAJ  RODO

2. Kopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

3. Kopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

4. Kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne (w przypadku ubiegania się po raz pierwszy o wydanie zezwolenia).

Do wglądu musisz przedstawić oryginały składanych dokumentów oraz dowód osobisty lub paszport jeśli jesteś obcokrajowcem.

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod  numer telefonu  52 58-58-132, Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15 budynek A pokój nr 113 lub prześlij wniosek pocztą tradycyjną. W celu umówienia się na złożenie dokumentów i po odbiór  możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK -  TUTAJ.

W chwili ubiegania się o wydanie nowego zezwolenia lub w przypadku utraty ważności już posiadanego.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” - TUTAJ

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 2 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pokój nr 113, tel., 52 58-58-132

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - TUTAJ

Zezwolenie, które uzyskasz będzie ważne na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Zakres zezwolenia będzie odpowiadać rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych.

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne-wydanie, wtórnik, przedłużenie, rozszerzenie
Opłaty skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa