Translate:
Podatki
i opłaty
pdf
Przeksięgowanie wpłaty

karta nr: UMB126

Dokonałeś wpłaty za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na niewłaściwy rachunek bankowy? Złóż wniosek o przeksięgowanie wpłaty na właściwy rachunek bankowy.

Wniosek możesz za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystaj opcję PISMO   OGÓLNE. Jako załącznik do pisma dodajemy załączony wzór wniosku dostępnyTUTAJ, dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

Złożenia wniosku dokonuje osoba, u której na karcie kontowej widnieje wpłata/napłata osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. 

1. Wypełniony wniosek o przeksięgowanie wpłaty/ nadpłaty. Wniosek dostępnyTUTAJ

2. Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie dołącz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (w przypadku kiedy wniosek składa pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo.

Nie musisz przychodzić do Urzędu Miasta Bydgoszczy. Sprawę zrealizuj przez Internet. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Przyślij wniosek wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) . Jeżeli wniosek wysyłasz pocztą, przesyłkę zaadresuj na Wydział Księgowości Referat Niepodatkowych Dochodów Gminy ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz.

1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł

2. Zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie lokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (w budynku przy ul. Jezuickiej 6-14 na parterze oraz w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni).

B. W oddziale Banku Pekao S.A.

C. Przelewem bankowym na konto numer  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Wniosek realizujemy niezwłocznie. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni.

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Gminy w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 6-14, pok. nr 121, 121A, 209, tel. (52) 58 59 105, (52) 58 58 804, (52) 58 58 234, (52) 58 58 849, (52) 58 59 460, (52 ) 58 58 494

Od art. 405 do 410 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020.1740 j.t.)

Klauzula RODO dostępna TUTAJ