Translate:
Podatki
i opłaty
pdf
Zwrot wpłaty

karta nr: UMB128

Dokonałeś wpłaty na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy, a nie było to konieczne? Złóż wniosek o zwrot wpłaty.

Wniosek możesz złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet  poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystaj opcję PISMO  OGÓLNE. Jako załącznik do pisma dodaj załączony wzór wniosku dostępny TUTAJ, dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

Złożenia wniosku dokonuje wpłacający, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. 

1. Wypełniony wniosek o zwrot wpłaty– wniosek dostępny TUTAJ

2. Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie dołączamy potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (w przypadku kiedy wniosek składa pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo.

Nie musisz przychodzić do Urzędu Miasta Bydgoszczy. Całą sprawę zrealizujesz przez Internet. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Przyślij wniosek wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego).

1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi  17 zł

2. Zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie lokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (w budynku przy ul. Jezuickiej 6-14 na parterze oraz w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni).

B. W oddziale banku Pekao S.A.

C. Przelewem bankowym na konto numer 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Wniosek realizujemy niezwłocznie. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni.

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Gminy w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 6-14, pok. 121, 121A, 209, tel. ( 52) 58 59 105, (52) 58 58 804, (52) 58 58 234, (52) 58 58 849, (52) 58 59 460, (52) 58 58 494

Od art. 405 do 410 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)

Klauzula RODO dostępna TUTAJ