logo miasta - trzy kolorowe spichrze

WNIOSEK o przeksięgowanie wpłaty/nadpłaty (WK-III)

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 405-410 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeksięgowanie wpłaty/nadpłaty

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych w Wydziale Księgowości ul. Jezuicka 6-14.

Tryb odwoławczy

-

Dodatkowe informacje

-