Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Strona główna / Kierowcy, pojazdy i komunikacja / Inne uprawnienia, Licencje

Kierowcy, pojazdy i komunikacja

Inne uprawnienia, Licencje
pdf
Przedłużenie / wymiana / wydanie wtórnika legitymacji instruktora.

karta nr: UMB178

Zaistniały zmiany u Ciebie jako instruktora nauki jazdy? Nie wiesz jakie są wymagane dokumenty i opłaty? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie administracyjne i zgłosić zmiany w posiadanej legitymacji instruktora nauki jazdy.

Osoba mieszkająca w Bydgoszczy, która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych oraz aktualizuje zdjęcie.

Aby dokonać zmiany wpisu w legitymacji instruktora nauki jazdy należy wypełnić następujące dokumenty:

1. Wniosek o przedłużenie ważności / wymianę / wydanie wtórnika legitymacji instruktora – dostępny TUTAJ PDFTUTAJ RTF, RODO.

2. Załączniki dostarczane przez wnioskodawcę: 

- orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora  wystawione przez lekarza posiadającego prawo do wykonywania badań profilaktycznych oraz uprawnionego do przeprowadzania  badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

- orzeczenie psychologiczne  o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

- zdjęcie (w przypadku wymiany lub wydania wtórnika legitymacji),

3. Oświadczenie o utracie / zniszczeniu dokumentu – dostępny TUTAJ PDF

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dowodu osobistego, prawa jazdy lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte we wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień. W przypadku przedłużenia ważności legitymacji należy ją posiadać przy sobie w momencie składania wniosku.

Dokumenty należy dostarczyć:  pokój nr  104, tel. 52 58-58-042 ul. Grudziądzka 9-15, budynek A I piętro. W celu umówienia się na złożenie dokumentów możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK - TUTAJ

Przed końcem terminu ważności wymaganych badań lekarskich i psychologicznych oraz w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana innych danych.  

Nie podlega opłacie. 

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Nadzoru Komunikacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro, pokój nr 104, tel. 52 58-58-042.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami TUTAJ.