Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Strona główna / Kierowcy, pojazdy i komunikacja / Inne uprawnienia, Licencje

Kierowcy, pojazdy i komunikacja

Inne uprawnienia, Licencje
Wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych.

karta nr: UMB172

Zamierzasz otworzyć ośrodek szkolenia kierowców i nie wiesz jak uzyskać wpis w rejestrze działalności regulowanej? Zaistniała zmiana danych w prowadzonym przez Ciebie ośrodku szkolenia kierowców i nie wiesz jak zgłosić np. zmianę instruktorów, pojazdów bądź zakresu szkoleń? Nie wiesz, jakie są wymagane dokumenty i opłaty? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie administracyjne twojego ośrodka.

Zgłoś zmianę w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przez Internet. Zgłoszenia można dokonać poprzez obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl zmianę w ośrodku szkolenia kierowców zgłosisz TUTAJ

Przedsiębiorca wpisany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia należy dokonać  osobiście lub przez pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ

Aby dokonać wpis lub zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców należy wypełnić następujące dokumenty: wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF , RODO wraz z podpisanym oświadczeniem zawartym we wniosku. Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte we wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

A. Dokumenty należy dostarczyć: pokój nr  104, tel. 52 58-58-042 ul. Grudziądzka 9-15, budynek A I piętro. W celu umówienia się na złożenie dokumentów możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK TUTAJ

B. Całą sprawę możesz zrealizować także przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

Po uzyskaniu statusu przedsiębiorcy (wpis CEIDG / KRS) przed rozpoczęciem działalności. Dodatkowo przedsiębiorca musi posiadać infrastrukturę i zatrudniać instruktorów. W przypadku zmiany danych w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” - TUTAJ.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 7 dni w przypadku otwarcia ośrodka oraz przez maksymalnie 30 dni w przypadku zgłoszenia zmiany. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Nadzoru Komunikacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro, pokój nr 104, tel. 52 58-58-042.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami TUTAJ.

Ośrodki szkolenia kierowców oraz instruktorzy i wykładowcy
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK
Ośrodki szkolenia kierowców oraz instruktorzy i wykładowcy
Zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK dotycząca rozszerzenia uprawnień do szkolenia
Ośrodki szkolenia kierowców oraz instruktorzy i wykładowcy
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK-poświadczenie spełnienia dodatkowych wymagań
Pozostałe
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury