Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Strona główna / Kierowcy, pojazdy i komunikacja / Inne uprawnienia, Licencje

Kierowcy, pojazdy i komunikacja

Inne uprawnienia, Licencje
Uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

karta nr: UMB169

Zamierzasz zostać diagnostą samochodowym i wykonywać badania techniczne pojazdów? Nie wiesz jak to zrobić? Nie wiesz, jakie są wymagane dokumenty i opłaty? Tutaj wyjaśniamy, jak uzyskać uprawnienie diagnosty samochodowego.

Osoba mieszkająca w Bydgoszczy, która posiada wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i wzięła udział w szkoleniu w wyspecjalizowanym ośrodku szkolenia diagnostów potwierdzonym zdanym egzaminem.

Aby uzyskać uprawnienie diagnosty samochodowego należy wypełnić  następujące dokumenty

1. Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów – dostępny TUTAJ PDFTUTAJ RTFRODO

2. Załączniki dostarczane przez wnioskodawcę: 

A. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i wymagane lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów

B. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów

C. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego

D. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie uprawnienia diagnosty

E. Oświadczenie, iż załączone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie cofnięto wnioskodawcy uprawnienia diagnosty

3. W przypadku zgłaszania zmian: wniosek z pkt 1 i dokumenty uzasadniające zmianę treści uprawnienia.

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dowodu osobistego oraz oryginałów wymaganych dokumentów lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte we wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dokumenty należy dostarczyć: pokój nr  106, tel. 52 58-58-042 ul. Grudziądzka 9-15, budynek A I piętro. W celu umówienia się na złożenie dokumentów możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK - TUTAJ.

Po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” TUTAJ.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Nadzoru Komunikacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro, pokój nr 106, tel. 52 58-58-134.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Stacje kontroli pojazdów i diagności samochodowi
Opłata skarbowa za udzielenie uprawnień diagnosty samochodowego
Pozostałe
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury