Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Strona główna / Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna / Dodatki, świadczenia, zapomogi
pdf
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

karta nr: UMB286

Posiadasz ogrzewanie gazowe i chcesz otrzymać refundację podatku VAT? Tutaj wyjaśnimy, co należy zrobić, jakie dokumenty złożyć, jakie kryteria spełnić, aby uzyskać prawo do dodatku gazowego.

 O refundację podatku VAT może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

-wykorzystuje gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej, jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego (gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania),

-podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym,

-faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Refundacja przysługuje osobie :

-korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 21 grudnia 2022r.,

-której dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 2 100 zł,

-której dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 500 zł na osobę.

Wniosek o refundację podatku VAT  należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

W przypadku otrzymania faktury po 29 lutego 2024 r. wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej faktury.

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, który możesz pobrać TUTAJ 

-poprzez platformę ePUAP - TUTAJ,

-poprzez aplikację mobilną „mObywatel,”

-osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy,

 ul. Wojska Polskiego65; 

-w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 – możliwe jest złożenie wniosku w formie papierowej w tradycyjnej skrzynce podawczej (pracownicy nie udzielają żadnych informacji dotyczących świadczeń)

-korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Druk wniosku należy prawidłowo wypełnić, zapoznając się z jego treścią oraz pouczeniami w nim zawartymi. Nieprawidłowo wypełniony wniosek skutkuje koniecznością zredagowania wezwania na okoliczność jego uzupełnienia, co wiąże się z potrzebą wizyty w urzędzie i przedłużeniem procesu wydania decyzji administracyjnej. Wzór przykładowo wypełnionego wniosku do pobrania TUTAJ .

Nie, przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Wyłącznie odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji. 

Informacja o wysokości przyznanej refundacji zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej lub można odebrać ją osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687 ze zm.)

Wniosek o wypłatę refundacji można złożyć po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

 

 Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć: 

-fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez  przedsiębiorstwo energetyczne (faktura ze zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania

 rekompensaty podatku VAT),

-dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.