Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego (powyżej 12 roku życia) - złóż wniosek.

karta nr: UMB20

Chcesz wyjechać z dzieckiem lub podopiecznym za granicę, na przykład do innego państwa Unii Europejskiej? A może chcesz, by Twoje dziecko lub podopieczny mieli e-dowód z odciskami palców, choć ich zwykły dowód jest jeszcze ważny? Złóż wniosek osobiście!

1.            Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (podpis należy złożyć przy urzędniku)  – wniosek dostępny jest TUTAJ 

2.            Aktualną, kolorową fotografię.

3.            W przypadku wymiany dokumentu z powodu kradzieży tożsamości dokument, który uprawdopodobni kradzież tożsamości Twojego dziecka, podopiecznego np. pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe Twojego dziecka lub podopiecznego informujące o wycieku jego danych osobowych. 

4.            Jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem, dokument, który to potwierdza np. orzeczenie sądu.

5.            Twój aktualny dowód osobisty a w przypadku wymiany dokumentu dziecka lub podopiecznego - aktualny dowód Twojego dziecka, podopiecznego. 

Osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy – na terenie miasta Bydgoszczy można się zgłosić bez uprzedniej rejestracji telefonicznej.

 

       Jeśli dowód osobisty Twojego dziecka lub podopiecznego traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

NIE MUSISZ WYMIENIAĆ DOWODU, jeśli zmienia się adres zameldowania Twojego dziecka lub podopiecznego albo nazwa urzędu, który wydał dowód.

Aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami (należy załączyć orzeczenie o niepełnosprawności, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku).

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy (należy załączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej).

Zdjęcie powinno być aktualne – zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: (52) 58 58 651, -885, -225, -733. 

1.            Jeden z rodziców.

2.            Opiekun prawny.

3.            Kurator.

PAMIĘTAJ! Dzieci lub podopieczni powyżej 12. roku życia muszą być obecni w urzędzie podczas składania wniosku.

Jeżeli Twoje dziecko lub podopieczny jest osobą niepełnosprawną a złożenie wniosku w urzędzie stanowi problem!!! Urząd zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu Twojego dziecka lub podopiecznego!

Opiekunowie, których dzieci czy podopieczni, z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności nie mogą osobiście stawić się w urzędzie,  powiadamiają o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu przez nich wskazanym. Należy zgłosić to pod numerem telefonu (52) 58 58 247.

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach – poinformuje Cię o tym urzędnik.

Dokument jest bezpłatny. 

1.            Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Dowodów Osobistych:

A. ul. Jezuicka 6, parter "Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego", tel. (52) 58 58 651, -885, -225, 

B.  ul. Emilii Gierczak 6 – Fordon filia Referatu Dowodów Osobistych, tel. (52) 58 58 733.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U.2022.816)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2021.1865)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U.2019.400)

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych zgodnie z RODO

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych zgodnie z RODO

Obsługa klienta w nw. godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 800 - 1530

wtorek 800 - 1730

piątek 800 - 1330