Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych

karta nr: UMB225

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 

2. Drogą elektroniczną na adres wmg@um.bydgoszcz.pl,

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym - dostępny TUTAJ

Wniosek nie podlega opłacie.

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu - dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,pok. nr 7 , tel. 52 58 58 367.

Przerwa od godz. 12:00 do godz. 13:00.

UWAGA. Środa dniem bez petenta - NIECZYNNE.