Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Sporządzenie wypisu, wyrysu lub wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

karta nr: UMB242

Sporządzenie wypisu, wyrysu lub wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy,

2. Drogą elektroniczną na adres wmg@um.bydgoszcz.pl,

Wniosek o sporządzenie wypisu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - dostępny TUTAJ (PDF) lub TUTAJ (XLSX).

Opłaty wynikające z przepisów znowelizowanej Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052), naliczone w Dokumencie Obliczenia Opłaty, zostaną uregulowane kartą płatniczą, przekazem pocztowym lub przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Bank PKO S.A., numer konta 74 1240 6452 1111 0010 4788 1317

po złożeniu wniosku i otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Wnioski realizowane do 30 dni.

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 7 , tel. 52 58 58 367.

Przerwa od godz. 12:00 do godz. 13:00.

UWAGA. Środa dniem bez petenta - NIECZYNNE.

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych wymagane jest wykazanie interesu prawnego - dotyczy osób niebędących właścicielami nieruchomości.