Translate:
Budownictwo
i architektura
Udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

karta nr: UMB226

Udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 

2. Drogą elektroniczną na adres wmg@um.bydgoszcz.pl,

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P + P1 do P7) - dostępny TUTAJ

Opłaty wynikające z przepisów znowelizowanej Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 276), naliczone w Dokumencie Obliczenia Opłaty, zostaną uregulowane kartą płatniczą, przekazem pocztowym lub przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Bank PKO S.A., numer konta 74 1240 6452 1111 0010 4788 1317

po złożeniu wniosku, a przed odbiorem dokumentów.

Wnioski realizowane do 30 dni.

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,pok. nr 7 , tel. 52 58 58 367.

przerwa od godz 12 do godz 13

UWAGA. Środa dniem bez petenta - NIECZYNNE.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych wymagane jest wykazanie interesu prawnego - dotyczy osób niebędących właścicielami nieruchomości.

Wniosek o udostępnianie materiałów powinien składać się z:

·         formularz P + P1 (mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza - wnioski realizuje Miejska Pracownia Geodezyjna)

·         formularz P + P2 (zbiory danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków)

·         formularz P + P5 (rejestr cen nieruchomości)

·         formularz P + P6 (raporty tworzone na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków)

·         formularz P + P7 (inne materiały)

 

UWAGA. UMAWIANIE WIZYT TYLKO DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH celem przeglądania aktów notarialnych.

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Mapy ewidencji gruntów i budynków, baza danych egib, rejestr cen nieruchomości, inne materiały. Wysokość opłaty wynika z Dokumentu Obliczenia Opłaty (pozycja nr 8 – suma należnych opłat po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy)