Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

karta nr: UMB230

Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Aby zgłosić zmianę danych ewidencji gruntów i budynków należy przygotować:

1) Wniosek o zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków wraz z Klauzulą RODO,

2) Dokumenty będące podstawą zmiany.

 

1. Po pobraniu, wypełnieniu i podpisaniu wniosku (podpisem elektronicznym) można złożyć wniosek z załącznikami w urzędzie:

A. Elektronicznie - poprzez ePUAP jako załączniki do pisma ogólnego do podmiotu publicznego - TUTAJ ( lub na adres skrytki ePUAP: /umb/SkrytkaESP)

B. Listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 , 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Mienia i Geodezji

C. Listownie na adres: Wydział Mienia i Geodezji, ul. Grudziądzka 9-15 , 85-130 Bydgoszcz

D. Osobiście w Sekretariacie Wydziału Mienia i Geodezji UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pokój 2 (budynek A, parter)

E. Osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana, jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opłaty.

UWAGA. Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków, wysyłane na adres e-mail Sekretariatu Wydziału Mienia i Geodezji nie będą już rozpatrywane.

Aby zgłosić zmianę danych ewidencji gruntów i budynków należy przygotować:

1. Wniosek o zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków - dostępny tutaj(DOC) i Klauzula RODO -dostępne tutaj (PDF)

2. Dokumenty będące podstawą zmiany.

Sprawę prowadzimy 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 15, tel. 52 58 58 667.