Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
"PORTAL OŚRODKA DOKUMENTACJI" – KONTO RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO I KONTO KOMORNIKA.

karta nr: UMB284

Wdrożenie modułów "Konto Rzeczoznawcy Majątkowego" i "Konto Komornika".

Aplikacja Konto Komornika to integralna część Portalu Ośrodka Dokumentacji, przeznaczona do wyszukiwania informacji o podmiotach znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Miasta Bydgoszczy w sprawach prowadzonych przez komorników. Umożliwia generowanie raportów z potwierdzeniem czy wskazany podmiot figuruje w bazie danych EGIB.

W przypadku figurowania w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danego podmiotu, aplikacja umożliwia złożenie zamówienia na wybrane wypisy z rejestrów lub kartotek oraz wniosku o udostępnienie materiałów PZGiK.

 

Aplikacja Konto Rzeczoznawcy Majątkowego umożliwia proste wyszukiwanie informacji o transakcjach zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Miasta Bydgoszczy oraz generowanie raportów dotyczących transakcji dla nieruchomości spełniających określone kryteria wyszukiwania, jak również przeglądanie zeskanowanych Aktów Notarialnych.

Aplikacja umożliwia również złożenie zamówienia na wybrane wypisy z rejestrów lub kartotek oraz złożenie wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK.

Rozwiązanie zapewnia wiele funkcji wyszukiwania oraz składanie i rozliczanie wniosków w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Szanowni Państwo,

informuję, iż Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy (WMG-UMB) zakończył wdrożenie modułów „Konto Rzeczoznawcy Majątkowego” i „Konto Komornika” na platformie COMARCH ERGO, dostępnych pod adresem:

Konto Komornika

Konto Rzeczoznawcy Majątkowego 

Klauzula RODO dostępne tutaj (PDF)

Rejestracja nowego użytkownika na Portalu Komornika

Po zakończeniu rejestracji nowego konta proszę przesłać wiadomość na adres e-mail: wypisy@um.bydgoszcz.pl w celu zaakceptowania i aktywacji konta przez pracownika WMG-UMB. Po aktywacji zostanie wysłany e-mail zwrotny z informacją o aktywacji konta.

Rejestracja nowego użytkownika na Portalu Rzeczoznawcy Majątkowego

Po zakończeniu rejestracji nowego konta proszę przesłać wiadomość na adres e-mail: zenon.kejn@um.bydgoszcz.pl w celu zaakceptowania i aktywacji konta przez pracownika WMG-UMB. Po aktywacji zostanie wysłany e-mail zwrotny z informacją o aktywacji konta.

W przypadku problemów technicznych proszę dzwonić w godzinach pracy WMG-UMB, nr tel.: 0525858367, 0525859426.

Szkolenie i prezentacja aplikacji "Konto Komornika" odbyło się w dniu 7 grudnia 2022 r.

Szkolenie i prezentacja aplikacji "Konto Rzeczoznawcy Majątkowego" odbyło się w dniu 14 grudnia 2022 r.

 

Dla osób, które nie mogły być obecne w powyższych terminach lub też chciałyby ponownie zapoznać się ze szkoleniem i prezentacją, dostępne są nagrania do pobrania w formie plików: 

Konto Komornika (plik zarchiwizowany w formacie RAR) 

Konto Rzeczoznawcy Majątkowego (plik zarchiwizowany w formacie ZIP)

 

Pobranie nagrań możliwe jest do dnia 2024-02-29, do godz. 23:59:59, a w razie potrzeby możliwe będzie ich ponowne udostępnienie na kolejny miesiąc.