Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Zaświadczenie do kupna / sprzedaży nieruchomości lub lasu

karta nr: UMB117

Planujesz kupno lub sprzedaż nieruchomości (mieszkanie, garaż, działka)? Notariusz może zażądać zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Zaświadczenie uzyskasz przez Internet. Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty 17 zł za wydanie zaświadczenia można przesłać na jeden z poniższych adresów:

1. wgk@um.bydgoszcz.pl 

2. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Jezuicka 4a 85-812 Bydgoszcz 

3. ePUAP: obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE. Do pisma dołączamy potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz zeskanowany i podpisany formularz dostępnyTUTAJ

O wydanie zaświadczenia może występować każdy, kto ma interes prawny. 

1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie  zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej – wniosek dostępny jest TUTAJ

2. Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby korzystając z adresu obywatel.gov.pl, najpierw założyć profil zaufany. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

O wydanie zaświadczenia można wystąpić na żądanie notariusza przygotowującego umowę kupna/ sprzedaży nieruchomości lub lasu.

1. Opłata skarbowa za wydane zaświadczenia wynosi 17 zł za każdą działkę ujętą we wniosku.

2. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, dodatkowo należy wnieść opłatę za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł.

3. Zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 lub w budynku przy ul. Jezuickiej 4A na parterze przy portierni).

B. W punkcie pobierania opłat skarbowych (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16).

C. Przelewem bankowym na konto numer  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „Zaświadczenie lasy”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Zaświadczenia wydajemy w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. 

Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia w koniecznym zakresie postępowania wyjaśniającego.

Referat Komunalny w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. nr 12 tel.: 52 58 58 290

Art.19 ust 2 i 3 oraz Art.37A ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. – Ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6)

Informacja RODO dostępna TUTAJ