Translate:
Budownictwo
i architektura
Zaświadczenie do kupna / sprzedaży nieruchomości lub lasu

karta nr: UMB117

Planujesz kupno lub sprzedaż nieruchomości (mieszkanie, garaż, działka)? Notariusz może zażądać zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty 17 zł za wydanie zaświadczenia można przesłać na jeden z poniższych adresów:

1. Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej ul. Jezuicka 4a 85-102 Bydgoszcz 

2. ePUAP: obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE. Do pisma dołączamy potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz zeskanowany i podpisany formularz dostępnyTUTAJ

O wydanie zaświadczenia może występować każdy, kto ma interes prawny. 

1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie  zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej – wniosek dostępny jest TUTAJ

2. Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby korzystając z adresu obywatel.gov.pl, najpierw założyć profil zaufany. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

O wydanie zaświadczenia można wystąpić na żądanie notariusza przygotowującego umowę kupna/ sprzedaży nieruchomości lub lasu.

1. Opłata skarbowa za wydane zaświadczenia wynosi 17 zł za każdą działkę ujętą we wniosku.

2. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, dodatkowo należy wnieść opłatę za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł.

3. Zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 lub w budynku przy ul. Jezuickiej 4A na parterze przy portierni).

B. W punkcie pobierania opłat skarbowych (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16).

C. Przelewem bankowym na konto numer  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „Zaświadczenie lasy”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Zaświadczenia wydajemy w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. 

Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia w koniecznym zakresie postępowania wyjaśniającego.

Referat Komunalny w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. nr 12 tel.: 52 58 58 290

Art.19 ust 2 i 3 oraz Art.37A ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. – Ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6)

Informacja RODO dostępna TUTAJ

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu bądź nie została wydana decyzja określająca warunki gospodarki leśnej
Za zaświadczenie
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo złożone do wniosku o wydanie zaświadczenia, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu bądź nie została wydana decyzja określająca warunki gospodarki leśnej
za pełnomocnictwo