logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoska Karta Seniora 60+ (BBS.0143.1.2020)

Podstawa prawna

  • Uchwała nr XXXVI/691/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia programu „Bydgoska Karta Seniora 60+”
  • Zarządzenie nr 536/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2016 roku w sprawie realizacji programu „Bydgoska Karta Seniora 60+” oraz warunków wydawania i korzystania z „Bydgoskiej Karty Seniora 60+”

Wymagane dokumenty

  • wniosek
  • dowód osobisty (do wglądu)

Opłaty

brak

Termin

w miejscach przyjmowania wniosków karta wydawana jest w miarę możliwości od ręki,

realizacja wniosków wysłanych pocztą nie dłużej niż miesiąc

Jednostka odpowiedzialna

BYDGOSKIE BIURO SENIORA

Urząd Miasta Bydgoszczy

MIEJSCA WYDAWANIA KART

Ratusz

ul. Jezuicka 1, pokój nr 3 lub 10A (parter), 85-102 Bydgoszcz
tel. (52) 58-58-854, (52) 58-58-963

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
ul. Gdańska 5

Punkt Obsługi Mieszkańców Zielone Arkady Bydgoszcz
ul. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz
tel. (52) 58-59-465

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Bartodzieje”
ul. Morska 2, 85-722 Bydgoszcz

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Fordon”
ul. Porazińskiej 9, 85-791 Bydgoszcz

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Błonie”
ul. Broniewskiego 1, 85-316 Bydgoszcz

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Wyżyny”
ul. Kapuściska 10, 85-807 Bydgoszcz

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Śródmieście”
ul. Ogrodowa 9, 85-043 Bydgoszcz

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Szwederowo”
ul. Żwirki i Wigury 11, 85-310 Bydgoszcz

Tryb odwoławczy

brak, możliwość ponownego złożenia wniosku

Dodatkowe informacje

Karta przysługuje osobom, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują w Bydgoszczy.

Formularze do pobrania