logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych (WMG-I.0143.2.12.2018)

Podstawa prawna

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Opłaty

Opłaty wynikające z przepisów znowelizowanej Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101), naliczone w Dokumencie Obliczenia Opłaty, zostaną uregulowane kartą płatniczą, przekazem pocztowym lub przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Bank PKO S.A., numer konta 74 1240 6452 1111 0010 4788 1317

po złożeniu wniosku, a przed odbiorem dokumentów.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy ,

ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 6, pok. nr 7, tel. 52 58 58 414, 52 58 58 367

Tryb odwoławczy

Tryb załatwiania sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Dodatkowe informacje

Dotyczy również nadania cech dokumentacji geodezyjnej służącej do ujawniania zmian danych ewidencyjnych w księgach wieczystych.