logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków (WMG-I.0143.2.12.2018)

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 22, ust. 3 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 22, ust. 3 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 j.t. ze zm.).

Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 2 , tel. 52 58 58 413

Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego

Dodatkowe informacje

-