Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości - budynku.

karta nr: UMB233

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości - budynku i wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy,

2. Drogą elektroniczną na adres wmg@um.bydgoszcz.pl,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego - dostępny tutaj (DOC).

W przypadku gdy na nieruchomości jest więcej niż jeden budynek, dla którego ma zostać ustalony nowy numer porządkowy, należy dodać załącznik z mapką zawierającą obrysy budynków.

Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Wniosek i ustalenie numeru porządkowego nie podlega opłacie.

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 6 , tel. 52 58 59 426.

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego może dotyczyć budynków istniejących, będących w trakcie budowy, jak również prognozowanych do wybudowania.