logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Udostępnienie materiałów Powiatowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (WMG-I.0143.2.12.2018)

Podstawa prawna

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy.

Opłaty

Opłaty wynikające z przepisów znowelizowanej Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 276), naliczone w Dokumencie Obliczenia Opłaty, zostaną uregulowane kartą płatniczą, przekazem pocztowym lub przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Bank PKO S.A., numer konta 74 1240 6452 1111 0010 4788 1317

po złożeniu wniosku, a przed odbiorem dokumentów.

 

Termin

Wnioski realizowane do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pok. nr 7, tel. 52 58 58 367

 

Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Dodatkowe informacje

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych wymagane jest wykazanie interesu prawnego - dotyczy osób niebędących właścicielami nieruchomości.

Wniosek o udostępnianie materiałów powinien składać się z:

·         formularz P + P1 (mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza - wnioski realizuje Miejska Pracownia Geodezyjna)

·         formularz P + P2 (zbiory danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków)

·         formularz P + P5 (rejestr cen nieruchomości)

·         formularz P + P6 (raporty tworzone na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków)

·         formularz P + P7 (inne materiały)