Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego (do 12 roku życia) - złóż wniosek

karta nr: UMB252

Chcesz wyjechać z dzieckiem lub podopiecznym za granicę np. do innego państwa Unii Europejskiej? A może chcesz, by Twoje dziecko lub podopieczny mieli e-dowód, choć ich zwykły dowód jest jeszcze ważny? Złóż wniosek osobiście lub przez internet!

  1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (wnioskodawca składa podpis przy pracowniku urzędu) - wniosek dostępny TUTAJ
  2. Aktualną, kolorową fotografię
  3. Jeśli jesteś opiekunem, dokument, który to potwierdza np. orzeczenie sądu (dla wniosków składanych przez internet - skan dokumentu)
  4. Twój aktualny dowód osobisty, a w przypadku wymiany dokumentu dziecka lub podopiecznego - aktualny dowód Twojego dziecka, podopiecznego.

Odciski palców nie są pobierane od dzieci poniżej 12. roku życia!

W dowodzie osobistym będzie zamieszczony tylko certyfikat obecności!

  1. Osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy - na terenie miasta Bydgoszczy można się zgłosić bez uprzedniej rejestracji
  2. Dla dzieci do 12. roku życia  - przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić Twoją tożsamość. W serwisie obywatel.gov.pl wniosek złożysz  TUTAJ

Jeśli dowód osobisty Twojego dziecka lub podopiecznego traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przez upływem terminu ważności.

NIE MUSISZ WYMIENIAĆ DOWODU, jeśli zmienia się adres zameldowania Twojego dziecka lub podopiecznego albo nazwa urzędu, który wydał dowód. 

Aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 34 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle,z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. 

 

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy, źrenice, bez okularów z ciemnymi szkłami, jest przedstawiona bez nakrycia głowy.

 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami (należy załączyć orzeczenie o niepełnosprawności,z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku). Może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

 

Zdjęcie powinno być aktualne - zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku!

 

Jeśli składasz wniosek przez internet - dołącz kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele (szerokość x wysokość) i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm X 45 mm (szerokość x wysokość)

 

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: (52) 58 58 651, -885, -225, -733.

  1. Jeden z rodziców
  2. Opiekun prawny

Pamiętaj! Dzieci lub podopieczni powyżej 5. roku życia muszą być obecni w urzędzie podczas składania wniosku!

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach - poinformuje Cię o tym urzędnik.

Dokument jest bezpłatny.

Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Dowodów Osobistych:

A. ul. Jezuicka 6, parter "Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego", tel. (52) 58 58 651, -885, -225,

B. ul. Emilii Gierczak 6 -Fordon filia Referatu Dowodów Osobistych, tel (52) 58 58 733.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U.2021.816)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (DZ.U.2021.1865)

Sprawdź TUTAJ zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych zgodnie z RODO

Obsługa klienta w n/w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 800 - 1530

wtorek 800 - 1730

piątek 800 - 1330