Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
pdf
Opłaty Referat Rejestracji Pojazdów

karta nr: UMB250

Chcesz poznać koszty poszczególnych usług? Tutaj wyjaśnimy jakie są wysokości opłat i jak je uregulować.

Opłata za wydanie

Samochód


Przyczepa
Naczepa

Motocykl
Ciągnik rolniczy

Motorower

w przypadku zwyczajnych tablic rejestracyjnych

160,00 zł

120,00 zł

120,00 zł

110,00 zł

w przypadku indywidualnych tablic rejestracyjnych

1080,00 zł

 -

580,00 zł

 -

Opłata za wydanie

Samochód


Przyczepa
Naczepa

Motocykl
Ciągnik rolniczy

Motorower

w przypadku nowych tablic rejestracyjnych

160,00 zł

120,00 zł

120,00 zł

110,00 zł

w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rejestracyjnych

Z pozwoleniem czasowym

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

Bez pozwolenia czasowego

66,50 zł

66,50 zł

66,50 zł

66,50 zł

w przypadku indywidualnych tablic rejestracyjnych

1080,00 zł

-

580,00 zł

-

Opłata za wydanie

Samochód


Przyczepa
Naczepa

Motocykl
Ciągnik rolniczy

Motorower

w przypadku rejestracji czasowej na wniosek właściciela

61,00 zł

39,75 zł

36,75 zł

36,75 zł

w przypadku tablic wywozowych

111,00 zł

64,75 zł

64,75 zł

54,75 zł

Dowód rejestracyjny bez wydania pozwolenia czasowego

54,00 zł

Dowód rejestracyjny z wydaniem pozwolenia czasowego

72,50 zł

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

54,00 zł

Wtórnik DR z wydaniem pozwolenia czasowego

72,50 zł

Wtórnik znaków legalizacyjnych

12,50 zł

Opłaty za wydanie:

Samochód

Przyczepa
Naczepa

Motocykl

Ciągnik rolniczy

Motorower

Tablica rejestracyjna (1 szt.)
Tablice rejestracyjne komplet (2szt. )

52,50 zł
92,50 zł

52,50 zł

52,50 zł

42,50 zł

Koszt jej wyrobienia to 52,50 zł.

Koszt jego wymiany to 54,00zł.

Samochód ciężarowy i przyczepa o DMC powyżej 3,5t, ciągnik samochodowy, pojazd specjalny i autobus:

Opłata na okres 2 miesięcy wynosi 80zł;
Opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc o:

 • 4zł od 3 do 12 miesiąca,
 • 2zł od 13 do 24 miesiąca,
 • 0,25zł od 25 do 48 miesiąca.

Samochód osobowy:

Opłata na okres 3 miesięcy wynosi 80zł;
Opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc o 4zł od 4 do 12 miesiąca.

OPŁATA „RECYKLINGOWA” – dot. pojazdów wprowadzonych na terytorium RP lub nabytych do dnia 31.12.2015 r. Pojazd kategorii M1 lub N1 (DMC do 3,5T) oraz motorowery trójkołowe kat. L2e podlegają opłacie w wysokości 500 złotych dokonanej na rachunek (nie wnosi się jej kartą płatniczą):

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ
BGK III Oddział Warszawa
Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
Dowód wpłaty musi zawierać określenie cechy identyfikacyjnej (nr VIN, nadwozia, podwozia, ramy ).

Opłaty rejestracyjne można dokonać:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • w opłatomacie,
 • przelewem na poniższy rachunek:
  URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ
  Wydział Księgowości
  Bank PEKAO S.A.
  Nr 70 1240 6960 3900 1021 0000 0000  

Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu na wniosek strony

10,00 zł

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (zwolnienie z opłaty – dot.     poświadczenia zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionej)

5,00 zł

Wydanie zaświadczenia na wniosek strony

17,00 zł

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) (zwolnienie z opłaty – dot. m.in. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo)

17,00 zł


Opłaty powyższe należy przekazać na konto (nie wnosi się jej kartą płatniczą):

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Bank PEKAO S.A.
nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000                      
tytułem: opłata skarbowa np. pełnomocnictwo

Decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdu

100,00 zł

Profesjonalny dowód rejestracyjny

10,00 zł

Profesjonalne tablice samochodowe

80,00 zł

Profesjonalne tablice motocyklowe

40,00 zł

Profesjonalne tablice motorowerowe

30,00 zł

Znaki legalizacyjne

12,50 zł

 • Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym,
 • Ustawa z dnia 16.11.2006r. Opłata skarbowa.