Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
pdf
Tablice rejestracyjne: wydanie, zmiana, wtórnik, tablica na bagażnik

karta nr: UMB210

Zagubiłeś tablicę rejestracyjną? Kupiłeś bagażnik na rowery i potrzebujesz dodatkowej tablicy? Chcesz zmienić tablice rejestracyjne? Nie wiesz jak to zrobić? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Właściciel pojazdu lub pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ.

 1. Wymiana tablic rejestracyjnych:

Wniosek dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO.

Utrata tablic (tablicy) rejestracyjnych:

 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
 • oświadczenie o utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych TUTAJ PDF  TUTAJ RTF,
 • tablica rejestracyjna (w przypadku zgubienia 1 szt.).

Zniszczenie tablic (tablicy) rejestracyjnych:

 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,    
 • tablica / tablice / rejestracyjne.

 2. Wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych o tym samym numerze rejestracyjnym (dotyczy tylko tablic rejestracyjnych „ białych”):

Wniosek dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO.

 • dowód rejestracyjny,
 • oświadczenie  o utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych TUTAJ PDF  TUTAJ RTF,
 • tablica / tablice/ rejestracyjne (w przypadku zniszczenia).

3. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik), o tym samym numerze, co numer rejestracyjny pojazdu:

Wniosek dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO.

 • dowód rejestracyjny.

 4. Wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik), o tym samym numerze, co numer rejestracyjny pojazdu:

Wniosek dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO.

 • dowód rejestracyjny,
 • oświadczenie o utracie dodatkowej tablicy rejestracyjnej TUTAJ PDF  TUTAJ RTF.

 Pracownicy Wydziału dodatkowo zażądają okazania oryginału:

 • dokumentu tożsamości właściciela
  • dowód osobisty,
  • w przypadku cudzoziemca – jeden z poniższych dokumentów:
   • wiza Schengen lub wiza krajowa,
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
   • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
   • karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
   • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
   • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,  zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
 • umowa spółki cywilnej,
 • odpis z KRS lub CEIDG,
 • polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

W celu załatwienia sprawy należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Przed przyjściem można zarezerwować wizytę przez Internet. Dokładne informacje można sprawdzić TUTAJ.

Opłata za daną czynność i opłata skarbowa określona jest w oddzielnej karcie usługi dostępnej TUTAJ.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy:

ul. Grudziądzka 9-15:

 • Pokój 103 (tel. 52 58-58-924, 58-58-182) – wtórnik tablic rejestracyjnych;
 • Hala Rejestracji Pojazdów nr 1 I piętro budynek A2:
  (tel. 52 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-408, fax. 58-58-602);
 • Hala rejestracyjna nr 2, I piętro budynek A2 :
  ( tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936).

Punkt osiedlowy Filia ul. E. Gierczak 6 parter: (tel. 52 58-58-732, fax. 58-58-738).

Punkt Obsługi Mieszkańców Galeria Handlowa „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1, poziom +1: (tel. 52 58-59-464).

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), ale nie dłuższy niż 30 dni, wydaje się na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice /tablicę/ rejestracyjne.