Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Tablice rejestracyjne: wydanie, zmiana, wtórnik, tablica na bagażnik

karta nr: UMB210

Zagubiłeś tablicę rejestracyjną? Kupiłeś bagażnik na rowery i potrzebujesz dodatkowej tablicy? Chcesz zmienić tablice rejestracyjne? Nie wiesz jak to zrobić? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Właściciel pojazdu lub pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ.

 1. Wymiana tablic rejestracyjnych:

Wniosek dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO.

Utrata tablic (tablicy) rejestracyjnych:

 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
 • oświadczenie o utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych TUTAJ PDFTUTAJ RTF,
 • tablica rejestracyjna (w przypadku zgubienia 1 szt.).

Zniszczenie tablic (tablicy) rejestracyjnych:

 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,    
 • tablica / tablice / rejestracyjne.

 2. Wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych o tym samym numerze rejestracyjnym (dotyczy tylko tablic rejestracyjnych „ białych”):

Wniosek dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO.

 • dowód rejestracyjny,
 • oświadczenie  o utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych TUTAJ PDFTUTAJ RTF,
 • tablica / tablice/ rejestracyjne (w przypadku zniszczenia).

3. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik), o tym samym numerze, co numer rejestracyjny pojazdu:

Wniosek dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO.

 • dowód rejestracyjny.

 4. Wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik), o tym samym numerze, co numer rejestracyjny pojazdu:

Wniosek dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO.

 • dowód rejestracyjny,
 • oświadczenie o utracie dodatkowej tablicy rejestracyjnej TUTAJ PDFTUTAJ RTF.

Pracownicy Wydziału dodatkowo zażądają okazania oryginału:

 • dokumentu tożsamości właściciela (dowodu osobistego lub paszportu),
 • umowy spółki cywilnej,
 • odpisu z KRS lub CEIDG,
 • polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

W celu załatwienia sprawy należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Przed przyjściem można zarezerwować wizytę przez Internet. Dokładne informacje można sprawdzić TUTAJ.

Opłata za daną czynność i opłata skarbowa określona jest w oddzielnej karcie usługi dostępnej TUTAJ.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy:

ul. Grudziądzka 9-15 - bezpośrednia obsługa po pobraniu biletu kolejkowego lub po umówieniu wizyty przez e-rezerwację (link).

 • Hala Rejestracji Pojazdów nr 1 I piętro budynek A2:
  (tel. 52 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-408, fax. 58-58-602);
 • Hala rejestracyjna nr 2, I piętro budynek A2 :
  ( tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936).

Punkt osiedlowy Filia - obsługa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie przez e-rezerwację (link).

ul. E. Gierczak 6 parter: (tel. 52 58-58-732, fax. 58-58-738).

Punkt Obsługi Mieszkańców Galeria Handlowa „Zielone Arkady”- obsługa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie przez e-rezerwację (link).

ul. Wojska Polskiego 1, poziom +1: (tel. 52 58-59-464).

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), ale nie dłuższy niż 30 dni, wydaje się na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice /tablicę/ rejestracyjne.

Tablice rejestracyjne - wymiana (utrata/zniszczenie)
samochód
Tablice rejestracyjne - wymiana (utrata/zniszczenie)
motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa/naczepa
Tablice rejestracyjne - wymiana (utrata/zniszczenie)
motorower
Tablica rejestracyjna - wtórnik
samochód - 1 sztuka
Tablica rejestracyjna - wtórnik
samochód - 2 sztuki
Tablica rejestracyjna - wtórnik
motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa/naczepa
Tablica rejestracyjna - wtórnik
motorower
Dodatkowa tablica rejestracyjna na bagażnik lub wtórnik
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii oraz uwierzytelnienie dokumentu - od każdej strony
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury