Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
pdf
Zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe

karta nr: UMB216

Twój dowód rejestracyjny zatrzymała Policja lub diagnosta? Nie wiesz jak go odzyskać? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ.

Wniosek dostępny TUTAJ PDFTUTAJ RTF, RODO.

 oraz:

 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu stwierdzające usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
 • Pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

  UWAGA! W przypadku elektronicznego zatrzymania dowodu rejestracyjnego zwolnienia dokumentu może dokonać również organ, który zatrzymał dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) lub stacja kontroli pojazdów, która wykonała badanie techniczne odpowiadające przyczynie zatrzymania.

Pracownicy Wydziału dodatkowo zażądają okazania oryginału:

 • dokumentu tożsamości właściciela (dowodu osobistego lub paszportu),
 • umowy spółki cywilnej,
 • odpisu z KRS lub CEIDG,
 • polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

W celu załatwienia sprawy należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przy ul. Grudziądzkiej 9-15 następuje w ramach obsługi bieżącej. Dokładne informacje można sprawdzić TUTAJ.

Czynność nie podlega opłacie.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy:

ul. Grudziądzka 9-15:

 • Hala rejestracyjna nr 1 I piętro budynek A2:
  (tel. 52 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327, 58-58-408, fax. 58-58-602);
 • Hala rejestracyjna nr 2, I piętro budynek A2 :
  ( tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936).

Punkt osiedlowy Filia ul. E. Gierczak 6 parter: (tel. 52 58-58-732, fax. 58-58-738).

Punkt Obsługi Mieszkańców Galeria Handlowa „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1, poziom +1: (tel. 52 58-59-464).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.