Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

karta nr: UMB217

Sprzedałeś pojazd, który wcześniej był zarejestrowany na terytorium RP? Nie wiesz jak zawiadomić o jego zbyciu? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Wyślij wniosek przez system ESP PiK
(Elektroniczną Skrzynkę Podawczą systemu Pojazd i Kierowca Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych)
Do wysłania wniosku wymagane jest założenie konta w ESP PiK: Zarejestruj się w ESP PiK
Uwaga! Przed wypełnieniem formularza w systemie ESP PiK zapoznaj się z informacjami w karcie usługi poniżej.

Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ. W przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.
Zawiadomienia dokonuje się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – w organie właściwym ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO.
 • Kopię dowodu przeniesienia własności (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura, darowizna)

  Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania oryginału np. umowy kupna-sprzedaży, faktury, darowizny lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w zawiadomieniu oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

W ciągu 30 dni od dnia zbycia pojazdu.

 • Poprzez platformę TUTAJ GOV lub TUTAJ ESP PWPW (wymagany profil zaufany),
 • Elektronicznie z podpisem kwalifikowanym,
 • Wysłać pocztą tradycyjną,
 • Przekazać do skrzynki podawczej:
  • przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
  • Punkt osiedlowy Filia ul. E. Gierczak 6,
  • Punkt Obsługi Mieszkańców Galeria Handlowa „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 - poziom +1.

Nie pobiera się opłat za zgłoszenie.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki. 

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu - podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł – art. 140mb Prawo o ruchu drogowym. Kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy:

ul. Grudziądzka 9-15:

 • Hala Rejestracji Pojazdów nr 1 I piętro budynek A2:
  (tel. 52 58-58-315, 58-58-194, 58-58-195, fax. 58-58-602);
 • Hala rejestracyjna nr 2, I piętro budynek A2 :
  ( tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936).

Punkt osiedlowy Filia ul. E. Gierczak 6 parter: (tel. 52 58-58-732, fax. 58-58-738).

Punkt Obsługi Mieszkańców Galeria Handlowa „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1, poziom +1: (tel. 52 58-59-464).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury