Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
pdf
Zwrot opłaty komunikacyjnej/nadpłaty z tytułu opłaty za dokumenty komunikacyjne

karta nr: UMB273

Nadpłaciłeś lub nienależnie zapłaciłeś opłatę za dokumenty komunikacyjne (np. prawo jazdy, dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, licencje itp.). Tutaj wyjaśniamy jak uzyskać zwrot.

Każdy, kto nadpłacił lub nienależnie dokonał opłaty komunikacyjnej. Sprawę można załatwić przy pomocy pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ.

Złóż wniosek:

  • W siedzibie wydziału,
  • Internetowo poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP,
  • Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Uprawnień Komunikacyjnych
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

Do podpisania wniosku przesyłanego drogą elektroniczną potrzebny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (e-mail).

Czynność nie podlega opłacie.

Twoją sprawę rozpatrzymy w terminie miesiąca.  W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będziemy mieli możliwości dotrzymać ustawowego terminu, poinformujemy Cię o tym na piśmie i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy.

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro:

  • Referat Nadzoru Komunikacyjnego pokój: nr 106, tel. 52 58-58-610, nr 105, tel. 52 58 58 818, nr 101 tel. 52 58 58 607;
  • Referat Rejestracji Pojazdów pokój nr 101, tel. 52 58-58-478;
  • Referat Praw Jazdy pokój nr 113, tel. 52 58-58-198.

Odwołanie wniesiesz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa