Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego

karta nr: UMB209

Zagubiłeś dowód rejestracyjny? Zniszczyłeś go? Nie masz miejsca na kolejne wpisy? Tutaj wyjaśniamy, co zrobić.

Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ.

Wniosek dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO.

 1. Wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na kolejne wpisy o dacie następnego badania technicznego pojazdu:

 • Dowód rejestracyjny,
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeśli w dowodzie rejestracyjnym  upłynął termin badania technicznego.

 2. Utrata dowodu rejestracyjnego pojazdu:

 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg z rejestru  badań technicznych, jeżeli w Centralnej Ewidencji Pojazdów brak informacji o aktualnym badaniu technicznym;
 • Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego TUTAJ PDFTUTAJ RTF.

3. Zniszczenie dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność: 

 • Zniszczony dowód rejestracyjny,
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg z rejestru badań technicznych.

Pracownicy Wydziału dodatkowo zażądają okazania oryginału:

 • dokumentu tożsamości właściciela (dowodu osobistego lub paszportu),
 • umowy spółki cywilnej,
 • odpisu z KRS lub CEIDG,
 • polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

 

W celu załatwienia sprawy należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Przed przyjściem można zarezerwować wizytę przez Internet. Dokładne informacje można sprawdzić TUTAJ.

Opłata za daną czynność i opłata skarbowa określona jest w oddzielnej karcie usługi dostępnej TUTAJ.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy:

ul. Grudziądzka 9-15:

 • Hala Rejestracji Pojazdów nr 1 I piętro budynek A2:
  (tel. 52 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-408, fax. 58-58-602);
 • Hala rejestracyjna nr 2, I piętro budynek A2 :
  ( tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936).

Punkt osiedlowy Filia ul. E. Gierczak 6 parter: (tel. 52 58-58-732, fax. 58-58-738).

Punkt Obsługi Mieszkańców Galeria Handlowa „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1, poziom +1: (tel. 52 58-59-464).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Rejestracji pojazdu dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela.

Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego
bez pozwolenia czasowego
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego
z pozwoleniem czasowym
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii oraz uwierzytelnienie dokumentu - od każdej strony
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury