logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu (WUK-II.0143.2.33.2019)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 578 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r., poz. 689 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r., poz. 457) oraz rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r., poz. 1288 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

-

Opłaty

WYKAZ WYSOKOŚCI OPŁAT ZA WYDANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO, POZWOLENIA CZASOWEGO, TABLIC (TABLICY) REJESTRACYJNYCH ORAZ KARTY POJAZDU :

-

Dowód rejestracyjny …………………………….……..................

54,00

zł.

-

Komplet nalepek legalizacyjnych……………….………………...

12,50

zł.

-

Nalepka kontrolna na szybę pojazdu …………………………….

18,50

zł.

-

Pozwolenie czasowe wydane z urzędu…………………………...

13,50

zł.

-

Pozwolenie czasowe wydane na wniosek właściciela…………..

18,50

zł.

-

Pozwolenie czasowe badawcze……………………………………

363,00

zł.

-

Komplet nalepek legalizacyjnych …………………………

12,50

zł.

-

Karta pojazdu……………………………………………………….

75,00

zł.

-

Wtórnik karty pojazdu………………………………………………

75,00

zł.

 

 

 

 

WTÓRNIK

 

-

Tablice samochodowe (kpl.)

80,00

92,50

zł.

-

Tablica samochodowa dodatkowa (trzecia) - bagażnik (1 szt.)

52,50

52,50

zł.

-

Tablica samochodowa – przyczepa, naczepa (1 szt.)

40,00

52,50

zł.

-

Tablice motocyklowe (1 szt.)

40,00

52,50

zł.

-

Tablice motorowerowe (1 szt.)

30,00

42,50

zł.

-

Tablice indywidualne (kpl.)

1.000,00

92,50

zł.

-

Tablice zabytkowe:

 

 

 

-

Samochodowe (kpl.)

100,00

92,50

zł.

-

Motocyklowe (1 szt.)

50,00

52,50

zł.

 

 

 

 

 

-

Tablice tymczasowe samochodowe……………………………….

30,00

zł.

-

1 tablica tymczasowa (przyczepa, naczepa)……………………..

15,00

zł.

-

Tablice tymczasowe motocyklowe…………………………………

12,00

zł. (1szt.)

-

Tablice tymczasowe motorowerowe……………………………….

12,00

zł. (1szt.)

-

Tablice tymczasowe umożliwiające wywóz pojazdu za granicę:

 

 

-

samochodowe………………………………………………………..

80,00

zł.

-

motocyklowe………………………………………………………...

40,00

zł. (1szt.)

-

motorowerowe………………………………………………………

30,00

zł. (1szt.)

-

1 tablica (przyczepa , naczepa)……………………………………...

40,00

zł.

 

OPŁATY EWIDENCYJNE  

-

Dowód rejestracyjny

0,50

zł.

-

Pozwolenie czasowe

0,50

zł.

-

Zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne

0,50

zł.

-

Nalepka kontrolna

0,50

zł.

-

Karta pojazdu

0,50

zł.

 

 OPŁATA ZA CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU  

1.

na okres 2 m-cy

80,00

zł.

2.

za każdy kolejny miesiąc – od   3 do 12 miesiąca

4,00

zł.

3.

za każdy kolejny miesiąc – od 13 do 24 miesiąca

2,00

zł.

4.

za każdy kolejny miesiąc – od 25 do 48 miesiąca

0,25

zł.

 

OPŁATY ZA PROFESJONALNĄ REJESTRACJĘ POJAZDU (jazda testowa, jednostka badawcza producenta)                                                                                                                                                                                                                                           

-

Decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdów

100,00

zł.

-

Blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego

10,00

zł.

-

Profesjonalne tablice rejestracyjne:

samochodowe

80,00/40,00

zł.

motocyklowa

40,00

zł.

motorowerowa

30,00

zł.

znak legalizacyjny

12,50

zł.

 

Opłaty powyższe należy przekazać na konto: lub kartą płatniczą na stanowisku obsługi – hale rejestracyjne:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Księgowości
Bank PEKAO S.A.
Nr 70 1240 6960 3900 1021 0000 0000

Polcard 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OPŁATA „RECYKLINGOWA”

– dot. pojazdów wprowadzonych na terytorium RP lub nabytych do dnia 31.12.2015 r.

 Pojazd kategorii M1 lub N1 (DMC do 3,5T) oraz motorowery trójkołowe kat. L2e podlegają opłacie w wysokości 500 złotych dokonanej na rachunek (nie wnosi się jej kartą płatniczą):

 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

BGK III Oddział Warszawa

Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

 

Dowód wpłaty musi zawierać określenie cechy identyfikacyjnej (nr VIN, nadwozia, podwozia, ramy ).

 


WYKAZ OPŁAT SKARBOWYCH:

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  

1

Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu na wniosek strony ………

10,00

zł.

2

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (zwolnienie z opłaty – dot.     poświadczenia zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionej)

 5,00

zł.

3

Wydanie zaświadczenia na wniosek strony ………………………………

17,00

zł.

4

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) (zwolnienie z opłaty – dot. m.in. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów)

 

 

17,00

 

zł.

Opłaty powyższe należy przekazać na konto (nie wnosi się jej kartą płatniczą):

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Bank PEKAO S.A.
Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin

-

Jednostka odpowiedzialna

-

Tryb odwoławczy

-

Dodatkowe informacje

-